Projektowanie logo, znaków firmowych i wizytówek zgodnie z zasadami Feng shui

Czas trwania

Kurs trwa 12 godzin (2 dni po 6 godzin każdego dnia) i odbywa się w systemie spotkania weekendowego (sobota, niedziela)

Termin

Obecnie nie ma zaplanowanego spotkania

Osoba prowadząca

inż. Jacek Grzegorz Turant

Program kursu

1. Wprowadzenie - ogólne znaczenie logo ( logo jako drzwi firmy )
2. 9 warunków, jakie powinno spełniać logo
3. Podstawowe zasady feng shui, jakie mają zastosowanie w projektowaniu
4. Kolory w logo
  - Koncepcja Pięciu Żywiołów - przynależność kolorów do poszczególnych żywiołów i zależności między nimi
  - ilość kolorów
  - dobór odpowiednich kolorów
  - kolory komplementarne
  - dobór korzystnych kolorów dla właściciela firmy
5. Liczby w logo
6. Liternictwo w logo
  - ilość liter
  - rodzaj liter
  - przynależność poszczególnych liter do żywiołów
  - przynależność poszczególnych liter do Yin lub Yang
7. Kształty w logo i ich znaczenie
8. Symbolika w logo i jej znaczenie
  - symbole zwierzęce
  - symbole roślinne
  - symbole zjawisk naturalnych
  - symbole geometryczne
9. Ogólne zasady projektowania tablic informacyjnych
  - odpowiedni dobór kolorów
  - korzystne kolory w zależności od usytuowania w określonym kierunku geograficznym
  - korzystne wymiary
  - odpowiednie usytuowanie na zewnątrz i wewnątrz budynków
10. Projektowanie wizytówek
11. Praktyczna analiza wybranych przykładów