Astrologia Chińska

Czas trwania

Kurs trwa 36 godzin (6 dni po 6 godzin każdego dnia) i odbywa się w systemie trzech spotkań weekendowych (sobota, niedziela)
1 spotkanie - 10 - 11 września 2016r.
2 spotkanie - 08 - 09 października 2016r.
3 spotkanie - 05 - 06 listopada 2016r.

Termin

Obecnie nie ma zaplanowanego spotkania

Osoba prowadząca

inż. Jacek Grzegorz Turant

Program kursu

1.  Tło historyczne
2.  Główne nurty astrologii chińskiej
                  - astrologia społeczna
                  - astrologia głębi
3.  Podstawy obliczeń astrologicznych
4.  Koncepcja Pięciu Żywiołów
                  - założenia ogólne koncepcji
                  - cykle
                          twórczy, osłabiania, wyczerpywania, niszczenia
5.  Cykle astrologiczne
                  - wielki cykl 60 letni
                  - mały cykl 12 letni
6.  Niebiańskie Pnie ( żywioły )
                  - Drzewo Yang, Drzewo Yin
                  - Ogień Yang, Ogień Yin
                  - Ziemia Yang, Ziemia Yin
                  - Metal Yang, Metal Yin
                  - Woda Yang, Woda Yin
7.  Ziemskie Gałęzie ( zwierzęta )
                    Szczur, Bawół, Tygrys, Zając, Smok, Wąż,
                    Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies, Świnia
8.  Strefy horoskopowe
9.  Trygony - trójkąty wzajemnego popierania się
10. Antagoniści
11. Szczegółowa analiza poszczególnych zwierząt
12. Relacje z innymi osobami ( zwierzętami )
                  - w biznesie
                  - w małżeństwie
                  - rodzice - dzieci
13. Żywioły w astrologii
                  - żywioł roku urodzenia
                  - żywioł miesiąca urodzenia
                  - żywioł godziny urodzenia
                  - żywioły naturalne zwierząt
                  - uzupełnianie brakujących żywiołów
                  - pozytywne i negatywne cechy w zależności od żywiołu roku urodzenia
14. Relacje żywiołowe z innymi osobami czyli dlaczego z jednymi osobami zgadzamy się, a z innymi mamy konflikt