Uzdrawianie związków

Czas trwania

Kurs trwa 12 godzin (2 dni po 6 godzin każdego dnia) i odbywa się w systemie spotkania weekendowego (sobota, niedziela)

Termin

Obecnie nie ma zaplanowanego spotkania

Osoba prowadząca

Dorota Załęska Turant

Program kursu

1. Uwalnianie się od destrukcyjnych związków partnerskich
2. Przyczyny budowania nieharmonijmych związków uczuciowych
3. Sposoby uzdrawiania istniejących związków partnerskich
4. Uzdrawianie relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi
5. Podtrzymywanie energii miłosnej w związkach partnerskich
6. Jak przyciągnąć odpowiedniego partnera