Okresy Pustki

Koszt wyliczenia dla jednej osoby:

  • przy zamówieniu do 3 Okresów Pustki koszt wyliczenia dla jednej osoby wynosi - 170 zł.

  • przy zamówieniu od 4 do 6 Okresów Pustki koszt wyliczenia dla jednej osoby wynosi - 150 zł.

  • przy zamówieniu od 7 do 8 Okresów Pustki koszt wyliczenia dla jednej osoby wynosi - 130 zł.

Pamiętaj aby dane identyfikacyjne podane w zamówieniu zgadzały się z danymi podanymi przy dokonywaniu zapłaty.

Identyfikator:
Twój mail:
Telefon kontaktowy:
Data urodzenia Godzina (opcjonalne)
Osoba1
Osoba2
Osoba3Suma : 0 zł
Osoba4
Osoba5
Osoba6
Osoba7
Osoba8
Treść:
*

UWAGA!!! Zgodnie z obowiązujacymi przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm. ) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, to po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę klient utraci prawo odstąpienia od umowy.

*